Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
Historie Obrazkowe
Computer Usługodawca

Sklep internetowy Historie Obrazkowe, dostępny pod adresem https://historieobrazkowe.pl jest prowadzony przez:

KATARZYNA KOŻAŃCZUK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Historie Obrazkowe Katarzyna Kożańczuk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5423477232, nr REGON 526950065, Zwierzyniecka 19A/14 15-312 Białystok

Envelope Open Text Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

  • poczta elektroniczna: kontakt@historieobrazkowe.pl
  • formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://historieobrazkowe.pl/fotografia-rodzinna-bialystok-oferta-2024/
Earth Europe Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: „Inne regulaminy i polityki”.

Gears Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Shield Halved Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem:
Polityka prywatności RODO i cookies PL
File Contract Inne regulaminy i polityki
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:
  • Regulamin sklepu – https://historieobrazkowe.pl/regulamin-sklepu-internetowego/
  • Regulamin newslettera – https://historieobrazkowe.pl/regulamin-newslettera/

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 06.03.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: d60798c9-3a07-4c13-afc3-fa87fd17d8a1.